KULTURA I SZTUKA

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA


Sztuka wydaje się najpełniejszym, szczególnie bogatym świadectwem minionych czasów. Dzięki niej poznajemy fakty, ideały i obyczaje epok tudzież kulturę społeczeństwa, przekazane bardzo komunikatywnym językiem.
- Camillo Semenzato

ZAPISY UCZNIÓW NA PRZEDMIOT HISTORIA SZTUKI,

REALIZOWANY JAKO DODATKOWY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

OD KLASY DRUGIEJ

Wyślij wiadomość
IMIĘ *
NAZWISKO *
KLASA *
Kod bezpieczeństwa:
 (Proszę wpisać w pole tekstowe)
Wiadomość została pomyślnie wysłana!

Dzięki sztuce nie tylko poznajemy fakty, ideały i obyczaje epok tudzież kulturę społeczeństwa, ale dzieła sztuki są uzewnętrznieniem przeżyć, formą komunikacji, pełnią rolę magiczną, czy - idąc za stwierdzeniem Władysława Tatarkiewicza - bawią, wzruszają bądź wstrząsają. Sztuka jest często odniesieniem do własnych przeżyć i wspomnień, pozwala przenieść się w świat pełen tajemnic, iluzji i marzeń. Program nauczania historii sztuki stawia na współpracę z uczniem, poznawanie świata i dokonywanie zmian. Pozwoli to odnaleźć swoje miejsce w zawiłości i wieloaspektowości sztuki współczesnej i kształtowaniu się postawy człowieka XXI wieku. Zaproponowane techniki i metody pracy, wykorzystanie multimediów, portali internetowych  mają na celu uczyć myślenia przyczynowo–skutkowego, rozwijać wyobraźnię, pobudzić ciekawość ucznia i skłonić go do percepcji, autorefleksji, odnoszenia się do wytworów sztuki i tekstów kultury oraz ukształtować postawę poszukiwacza i obserwatora, potrafiącego rozwiązywać problemy i przyjmować określone postawy społeczne i obywatelskie. Program kładzie nacisk na rozwój indywidualności ucznia, daje możliwość rozwijania zainteresowań sztuką, kształtuje kreatywność ucznia, uwrażliwia na piękno.

Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!