KULTURA I SZTUKA

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA


Sztuka wydaje się najpełniejszym, szczególnie bogatym świadectwem minionych czasów. Dzięki niej poznajemy fakty, ideały i obyczaje epok tudzież kulturę społeczeństwa, przekazane bardzo komunikatywnym językiem.
- Camillo Semenzato

ZAPISY UCZNIÓW NA PRZEDMIOT HISTORIA SZTUKI,

REALIZOWANY JAKO DODATKOWY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

OD KLASY DRUGIEJ

Wyślij wiadomość
IMIĘ *
NAZWISKO *
KLASA *
Kod bezpieczeństwa:
 (Proszę wpisać w pole tekstowe)
privacy_title:
privacy_text
Wiadomość została pomyślnie wysłana!

Dzięki sztuce nie tylko poznajemy fakty, ideały i obyczaje epok tudzież kulturę społeczeństwa, ale dzieła sztuki są uzewnętrznieniem przeżyć, formą komunikacji, pełnią rolę magiczną, czy - idąc za stwierdzeniem Władysława Tatarkiewicza - bawią, wzruszają bądź wstrząsają. Sztuka jest często odniesieniem do własnych przeżyć i wspomnień, pozwala przenieść się w świat pełen tajemnic, iluzji i marzeń. Program nauczania historii sztuki stawia na współpracę z uczniem, poznawanie świata i dokonywanie zmian. Pozwoli to odnaleźć swoje miejsce w zawiłości i wieloaspektowości sztuki współczesnej i kształtowaniu się postawy człowieka XXI wieku. Zaproponowane techniki i metody pracy, wykorzystanie multimediów, portali internetowych  mają na celu uczyć myślenia przyczynowo–skutkowego, rozwijać wyobraźnię, pobudzić ciekawość ucznia i skłonić go do percepcji, autorefleksji, odnoszenia się do wytworów sztuki i tekstów kultury oraz ukształtować postawę poszukiwacza i obserwatora, potrafiącego rozwiązywać problemy i przyjmować określone postawy społeczne i obywatelskie. Program kładzie nacisk na rozwój indywidualności ucznia, daje możliwość rozwijania zainteresowań sztuką, kształtuje kreatywność ucznia, uwrażliwia na piękno.

Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!