KULTURA I SZTUKA

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA


WYBIERZ HISTORIĘ SZTUKI

a będziesz mógł wziąć udział w olimpiadzie i pominąć postępowanie kwalifikacyjne na studia wyższe

Wykaz uczelni i kierunków uwzględniających podczas rekrutacji finalistów i laureatów olimpiady z historii sztuki:

UCZELNIA

KIERUNEK STUDIÓW

LAUREACI

FINALISCI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Teologiczny

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Religioznawstwo

Religioznawstwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia polska

Filologia polska

Filologia, specjalność filologia klasyczna

Filologia, specjalność filologia klasyczna

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Politologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Europeistyka

Europeistyka

Uniwersytet Warszawski

Wydział Historyczny

Archeologia

 

Historia sztuki

 

Kulturoznawstwo

 

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Matematyka

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiczny

 

Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Warszawski

Wydział Polonistyki

Filologia, filologia klasyczna

Filologia, filologia klasyczna

Kulturoznawstwo, wiedza o kulturze

 

Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Filologia polska, specjalność „Literatura polska i język polski

W cywilizacji europejskiej”

 

Logopedia ogólna i kliniczna

 

Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa

Kulturoznawstwo, slawistyka zachodnia i południowa

Uniwersytet Warszawski

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Praca socjalna

Praca socjalna

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Filologia, specjalność filologia nowogrecka

 

Europeistyka

 

Stosunki międzynarodowe, specjalność integracja europejska

 

Uniwersytet Warszawski

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

 

Studia międzykierunkowe (MISH)

 

 

Uniwersytetu Gdański

Kulturoznawstwo

 

Historia sztuki

historia sztuki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uniwersytet Wrocławski

Filologia – specjalność filologia niderlandzka

Filologia – specjalność filologia niderlandzka

Historia sztuki

Historia sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia polska

Filologia polska

Filologia angielska

 

Filologia bałkańska

Filologia bałkańska

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

Filologia włoska

Filologia włoska

Komparatystyka literacko-kulturowa

Komparatystyka literacko-kulturowa

Lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim

Lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Religioznawstwo

Religioznawstwo

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura i urbanistyka

Architektura i urbanistyka

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Wzornictwo

Wzornictwo

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji  Narodowej w  Krakowie
 

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

Grafika

Grafika

Uniwersytetu Jagielloński w  Krakowie

Historia sztuki

Historia sztuki

Uniwersytetu Jagielloński w  Krakowie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 

Zarządzanie, spec. Zarządzanie w sektorze publicznym

 

Uniwersytetu Jagielloński w  Krakowie

Studia międzywydziałowe

 

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia

 

Filozofia: specjalność etyka

 

Filozofia: specjalność komunikacja społeczna

 

Filozofia: specjalność życie publiczne

 

Historia sztuki

 

Kulturoznawstwo

 

Kulturoznawstwo: specjalność dialog w kulturze europejskiej

 

MISH

 

Muzykologia

 

Wiedza o teatrze

Wiedza o teatrze

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Teologia (teologia pastoralna,  teologia

Nauczycielska,  teologia ogólna

 

 

Teologia (teologia pastoralna,  teologia

Nauczycielska,  teologia ogólna

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Grafika

 

 

Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Informacja naukowai Bibliotekoznawstwo

 

Informacja naukowai Bibliotekoznawstwo

 

Filozofia

 

 

Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!